Toiminta ja tavoitteet

Kirkkonummen Reuma-Tules toimii aktiivisesti tuki- ja liikuntaelinsairaiden potilasjärjestönä, ja sen tärkeimpiä tavoitteita on valvoa jäsentensä yhteiskunnallisia oikeuksia ja etujen toteutumista.

Yhdistys toimii jäsentensä tukena sekä yhdyselimenä Reumaliittoon, eri järjestöihin ja Kirkkonummen kuntaan. Yhdistyksellä on ollut nimetty edustaja Kirkkonummen vammaisneuvostossa.

Tärkeimpiä kuntoutus- ja virkistysmuotoja

  • ohjattu lämminvesivoimistelu
  • ohjattu kuntosalitunti
  • ohjattu joogatunti
  • vertaistukitoiminta
  • kulttuuri
  • erilaiset retket, tapahtumat, vierailut, ym.