Liity  jäseneksi

täyttämällä jäsenlomake. Valitse yhdistykseksi Kirkkonummen Reuma-Tules ry. 
Jäsenmaksu on 18 €/vuosi (tästä yhdistys maksaa Reumaliitolle 9 €)

Voit myös pyytää lähettämään liittymislomakkeen postitse 
(Ota yhteyttä -lomakkeella, sähköpostilla kirkkonummenreuma@gmail.com tai 
hallituksen jäseniltä).